Husbilen är inte komplett utan en Bordatlas, i varje fall inte om man kör det allra minsta utanför Sveriges gränser. Böckerna är på tyska, men är ändå lätta att förstå, med symboler för de flesta begreppen och enkla texter som man lätt kan översätta. Här följer dock en översättning av alla symboler och i vilket sammanhang som de användes. Alla husbilsplatser har ett nummer, lika med postnummer för platsen och i tyskland är det ett fem- siffrigt tal, medan övriga länder har en landsbokstav följt av 4 – 5 siffror. En svensk plats kan heta S-78170, som är Borlänge, medan 29223 blir Celle i tyskland. Börjar vi bläddra i böckerna så är där först en del information om hur beskrivningen är upplagd för varje plats och olika ämnen som har med husbilskörning att göra t.ex. navigering med GPS. Den första tabellen innehåller alla tömningsstation i postnummerordning och därefter kommer husbilsplatserna i nummerordning. Kartan som följer är startpunkten för hur man tolkar böckerna och det är här man planerar vart man ska resa och stanna. Följ den väg som ni ska köra och välj ut några lämpliga stellplätzen där ni har tänkt att stanna  för natten. Gå till beskrivningen, som är i bokstavsordning och välj ut den platsen som passar er bäst, men ha alltid en eller två platser i reserv, för ibland är hela området upptaget av cirkus eller en lokal marknad. Made with Xara Ort med husilsplats Avgift / Gratis Ort med husbils/husvagnsplats Avgift / Gratis Den kompletta guiden med husbilsplatser (reisemobil-stellplätze) i hela Europa. Nu med över 6100 platser, fördelade på 2 böcker, en för europa och en för tyskland. En ny bilaga med rabattkuponger (getscheine) följer med i år. Bordatlas