Här ligger Urshultsparken, i nordöstra delen av sammhället. Made with Xara Karta