Bordatlas är en förteckning över husbilsplatser i Europa och är uppdelad i 2 böcker, en för tyskland och en för övriga Europa. Mycket beskrivs med symboler som är lätta att förstå, men här följer ändå en svensk teckenförklaring. Här ges en snabb översikt av platsens läge och varför man kan välja denna plats för detta tillfälle, t.ex. för en tillfällig övernattning vid långfärd. Dessa 8 symboler är en bedömning av platsen och är utförd av frivilliga kontrollanter från tidningen Reisemobil International. Tidningens korrespondenter gör en bedömning av platsen efter dessa 8 olika kriterier, skicka in underlaget till redaktionen som redovisar det i rubriken för platsen. Vid detta tillfälle gör man också en kontroll av platsens övrig service. Vissa platser är markerade med GEPRÜFT som står för att platsen är bedömd och vilket år. Utvecklingen på husbilsplatser i tyskland går väldigt snabbt, så mycket kan ha hänt sedan bedömningen.Konkurrensen mellan olika anläggare är stor och alla vill ju ha så många besökare som möjligt. Är det kommunala platser, som ofta är gratis, så är det ofta näringsidkare som driver på, för att få besökare till butiker och restauranger, medan de privata försöker blidka med god service.  Made with Xara Gratis parkering En naturskön och lugn plats Tömning av gråvatten och kemtoa Centralt belägen plats Plats endast för kortare stopp Parkeringen användes också av prsonbilar Plats med fin utsikt För bilar upp till 12 meter Märket som anger att platsen är testad